Provádíme

Tepelné izolace v oblasti technologií: topení, chlazení, vzduchotechnika, rozvody ZTI, parní potrubí.

Prodáváme

Izolační materiály na bázi lehčeného PE, syntetického kaučuku a izolace z vláknitých materiálů.

Kontakt

Izolace - tel: 777
190
742

Účetnictví - tel: 602
 941
 727

Nebo pomocí rychlého dotazu.

Účetní kancelář

Firma IZOLT s.r.o. provozuje i účetní kancelář s poskytováním služeb externí klientele.

Technologie

Technologie

Izolace chlazení, tm = až -200°C

Do této skupiny patří izolace potrubí a zařízení s teplotou media menší než 0°C, v případě potrubí ledové a studené vody se teploty pochopitelně pohybují nad nulou.

Pro izolace používáme:
Materiály na bázi syntetického kaučuku, Armaflex AF, AC nebo Kaiflex ST, KK, dále na přání zákazníků též izolace z polystyrenu (na potrubí skruže lepené na asfaltovou suspenzi, u těles se izoluje segmenty týmž způsobem + Al fólie + daný typ oplechování).

Oplechování kaučukových izolací:
Oplechování - pozinkovaný plech, hliníkový plech (popř. embosovaný), hliníkový plech eloxovaný - odstíny dle RAL, KOB plech, nerezový plech.

Oplechování kaučukových izolací provádíme způsoby:
a) na zhotovenou izolaci aplikovat izolaci z minerální vlny, většinou o tl. 20 mm + oplechování
b) na zhotovenou izolaci se nalepí pásky o tl. 13 až 19 mm, rozteč pásků 1 bm + oplechování
Toto se provádí z důvodu zabránění možného poškození šrouby při spojování oplechování.


© IZOLT s.r.o. | XHTML 1.0 | CSS | INFO | WEB