Provádíme

Tepelné izolace v oblasti technologií: topení, chlazení, vzduchotechnika, rozvody ZTI, parní potrubí.

Prodáváme

Izolační materiály na bázi lehčeného PE, syntetického kaučuku a izolace z vláknitých materiálů.

Kontakt

Izolace - tel: 777
190
742

Účetnictví - tel: 602
 941
 727

Nebo pomocí rychlého dotazu.

Účetní kancelář

Firma IZOLT s.r.o. provozuje i účetní kancelář s poskytováním služeb externí klientele.

Technologie

Technologie

Izolace vzduchotechniky

Sem patří izolace vzduchotechnického potrubí - kruhového i obdélníkového průřezu.

Používané materiály, včetně způsobů montáže:
a) v případě vnitřních izolací

  • desky z minerální plsti s kašírovanou Al fólií (obj. hmotnost 65 kg/m³)
  • lamelové skružovatelné pásy s kašírovanou Al fólií
  • desky či lamelové pásy se kotví na potrubí pomocí samonavařovacích trnů s izolovaným hrotem, četnost dle typu izolace a rozměru potrubí.Spoje izolace se překryjí samolepící Al páskou
  • v případě provádění protipožárních izolací, se technologie řídí daným klasifikačním osvědčením pro různé požární odolnosti (EI 15, EI 30, ....)

b) v případě venkovních rozvodů

  • desky z minerální plsti (obj. hmotnost 65 kg/m³), oplechování
  • v tomto případě se desky připevňují na potrubí obdélníkového průřezu do předem zhotovených rámečků z plechu, které jsou snýtovány a nasazeny na potrubí. Slouží jednak k fixaci izolace a jako prvek pro uchycení oplechování.
  • typ plechu pro povrchovou úpravu na přání zákazníka - Al, Zn, etc.

© IZOLT s.r.o. | XHTML 1.0 | CSS | INFO | WEB