Izolace topení

Do této skupiny izolací patří potrubí a zařízení s teplotou s vyšší teplotou media, tj. zejména technologie topení, teplovody, parní potrubí (parovody), kotle, různé spalovací komory a technologická zařízení.

Na izolace používáme materiály dle jednotlivých teplot media:

  • na bázi lehčeného PE, např. Tubolit DG, Mirelon do tm = +102 °C
  • na bázi minerální, kamenné či skelné plasti - PAROC, ORSTECH, Rockwool, G+H Isover, URSA aj., oblast použití těchto materiálů (dle použitého typu) je cca 750 °C
  • pro vysokoteplotní izolace používáme materiály Sibral Standard ( +1260 °C), nebo Sibral Super ( +1430 °C ), to jsou materiály na bázi hlinitokřemičitého vlákna

Povrchové úpravy tepelných izolací:

  • fólie - PVC fólie Okapak, popř. Isogenopack
  • oplechování - pozinkovaný plech, hliníkový plech (popř. embosovaný), hliníkový plech eloxovaný - odstíny dle RAL, KOB plech, nerezový plech


Izolace chlazení

Do této skupiny patří izolace potrubí a zařízení s teplotou media zpravidla menší než 0 °C, v případě potrubí ledové a studené vody se jedná o teploty nad nulou (do cca +8 °C ).

Pro izolace používáme:

Materiály na bázi syntetického kaučuku, Armaflex, Kaiflex, případně s již kašírovanou Al fólií na povrchu

Oplechování kaučukových izolací:

Oplechování - pozinkovaný plech, hliníkový plech (popř. embosovaný), hliníkový plech eloxovaný - odstíny dle RAL, KOB plech, nerezový plech.

Oplechování kaučukových izolací provádíme způsoby:

  • na zhotovenou izolaci aplikovat izolaci z minerální vlny, oplechování
  • na zhotovenou izolaci se nalepí pásky z kaučukové izolace, oplechování

Toto se provádí z důvodu zabránění možného poškození šrouby při spojování oplechování.


Izolace vzduchotechniky, hlukové

Zde realizujeme izolace vzduchotechnického potrubí, kruhového i obdélníkového průřezu a další protihlukové izolace, zejména potrubí velkých průměrů.

Používané materiály:

V případě vnitřních izolací:

  • desky z kamenné vlny s kašírovanou Al fólií
  • lamelové skružovatelné pásy s kašírovanou Al fólií
  • v případě provádění protipožárních izolací, se technologie řídí daným klasifikačním osvědčením pro různé požární odolnosti (EI 15, EI 30, ....)Chcete se dozvědět více?

Pokud chcete zjistit o našich službách a námi dodávaných technologiích více, neváhejte nás kontaktovat. Nabízíme možnost konzultací a na základě Vašich potřeb Vám Vytvoříme nabídku přímo na míru.

Kontaktovat